Aktualności


  
Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary
Data dodania: 2015-08-20

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności stanowi odstępstwo od zasady odbycia kary w całości i może być zastosowane do sprawcy każdego przestępstwa.

 

Generalnie osoba skazana może być warunkowo zwolniona po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak w przypadku recydywistów możliwe jest to dopiero po odbyciu dwóch trzecich kary, a multirecydywistów – trzech czwartych kary. Natomiast skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, zaś skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Należy pamiętać, że odbycie określonej części kary stanowi wyłącznie warunek formalny do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z reszty kary, natomiast nie stwarza żadnego prawa do takiego zwolnienia.

 

Przesłanką materialną zwolnienia z części kary jest pozytywna prognoza kryminologiczna oparta na wskazanych w art. 77 § 1 Kodeksu karnego kryteriach:
– postawy skazanego wynikającej głównie z jego stosunku do popełnionego przestępstwa; nie wolno jednak wyciągać ujemnych konsekwencji w przypadku nieprzyznania się do popełnienia zarzucanego skazanemu czynu, które to jest wynikiem korzystania z przysługującego mu prawa do obrony;
– właściwości i warunków osobistych skazanego; właściwości osobiste wiążą się bezpośrednio z charakterem i osobowością sprawcy, np. wiek, stan zdrowia, poziom rozwoju intelektualnego, impulsywność, pracowitość, empatia. W ramach właściwości osobistych należy mieć także na uwadze skłonności skazanego do nałogów. Natomiast warunki osobiste charakteryzuje środowisko, z którego sprawca pochodzi, w którym żyje i z którym utrzymuje kontakty. Istotna jest także jego sytuacja mieszkaniowa oraz środowisko, w którym sprawca będzie pracował;
– okoliczności popełnienia przestępstwa rozumianych jako wszystkie fakty oraz sytuacje towarzyszące popełnionemu przestępstwu;
– zachowanie po popełnieniu przestępstwa tj. czynności i działania skazanego podjęte po popełnieniu czynu, za który został skazany do momentu wprowadzenia kary do wykonania oraz zachowanie w czasie odbywania kary obejmujące wyłącznie okres pobytu w zakładzie karnym.

 

Powyższe przesłanki mają uzasadniać przekonanie Sądu, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Autor: U. Barańska, stan prawny: sierpień 2015.

 Wróć

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów