Wieloletnie
doświadczenie

Klienci biznesowi


  

PRZYKŁADOWE SPRAWY PROWADZONE PRZEZ KANCELARIĘ:

 

  • sprawy cywilne i gospodarcze (np.: o zapłatę, odszkodowania, analiza lub opracowywanie umów);

 

  • sprawy upadłościowe i naprawcze (np.: upadłość firm, upadłość konsumencka, postępowania naprawcze, zakazy prowadzenia działalności gospodarczej);

 

  • sprawy egzekucyjne (np. reprezentacja przed komornikiem w trakcie całego postępowania egzekucyjnego, wszczynanie egzekucji);

 

  • pomoc w negocjacjach (np. przy kontraktach gospodarczych, z bankami, z wierzycielami lub dłużnikami);

 

  • kompleksowa obsługa firm w ramach abonamentu prawnego;

 

  • składanie pozwów w EPU (elektronicznym postępowaniu upominawczym) przed e- Sądem;

 

  • reprezentacja w trakcie postępowań sądowych, administracyjnych i urzędowych.

 

Jeżeli sprawy, którą chcieliby Państwo powierzyć Kancelarii nie ma na powyższej przykładowej liście – prosimy o kontakt.

Z przyjemnością udzielimy informacji.

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów